Preinscripció ESO pel curs 2017-2018 Els terminis de presentació de sol·licituds per l'ESO: Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatoria. Calendari ESO Documentació i Criteris de prioritat Centres adscrits: 08043814 Escola Carlit 08001807 Escola de la Concepció 08001777 Escola Ramon Llull 08043292 Escola...