Coordinacions

Càrrecs de coordinació

Caps de departaments i seminaris didàctics (2022-2023)

Biologia i Geologia Maria Casadevall
Economia Pedro Mariscal
Educació Física Clara Grifoll
Educació Visual i Plàstica Sonia Aguilar
Filosofia Pietat Horta
Física i Química Carme Clavero
Geografia i Història Jesús Vila
Informàtica (FP) Antonio Limón
Llengua Catalana Mireia Torramilans
Ll. Clàssiques Maria Jesús Espuña
Llengua Castellana Juan Pereira
Llengües Estrangeres
– Anglès Rosa M. García
– Alemany Guillem Farré
– Francès Nadia Selim
– Italià Sílvia Garriga
Matemàtiques Carlos Garcia
Música Eulàlia Vidal
Tecnologies Joan Antoni Francès
Orientació Ana Garcia
FP – Informàtica Antonio Talens
Cap de seminari Informàtica Javier Fernández

L’Equip directiu està format per

Directora Gemma Belluda
Cap d’estudis de diürn Cristina Zamora
Coordinadora pedagògica Mireia Roig
Secretària Mònica Martín
Cap d’estudis d’FP Juan Carlos Faro
Coordinador d’FP Pere Guitart
Coordinadora d’activitats Eulàlia Vidal
Coordinador de Qualitat Miguel Ángel Villanueva
Coordinador 1r i 2n d’ESO Manuel Delgado
Coordinadora 3r i 4t d’ESO Maria Trill
Coordinador de Batxillerat Pedro Mariscal
Coordinadores de Batxillerat Nocturn Esther Martínez
Judit Teixidor
Coordinador de DUAL Javier Fernández