Coordinacions

Càrrecs de coordinació

Caps de departaments i seminaris didàctics

Biologia i Geologia Maria Casadevall
Economia Albert Álvarez
Educació Física Clara Grifoll
Educació Visual i Plàstica Sonia Aguilar
Filosofia Pietat Horta
Física i Química Anna Mestres
Geografia i Història Jesús Vila
Llengua Catalana Mireia Torramilans
Ll. Clàssiques Maria Jesús Espuña
Llengua Castellana Juan Pereira
Llengües Estrangeres
– Alemany Eulàlia Estrada
– Anglès Rosa M. García
– Francès Nadia Selim
– Italià Sílvia Garriga
Matemàtiques Jordi Ferran
Música Eulàlia Vidal
Tecnologies Joan Antoni Francès
Orientació Ana Garcia

L’Equip directiu està format per

Directora Gemma Belluda
Cap d’estudis de diürn Cristina Zamora
Coordinadora pedagògica Mireia Roig
Secretària Mònica Martín
Coordinadora d’activitats Eulàlia Vidal
Coordinador 1r i 2n d’ESO Manuel Delgado
Coordinadora 3r i 4t d’ESO Noemí Villanueva
Coordinador de Batxillerat Maria Trill
Coordinadors de Batxillerat Nocturn Eric Ibáñez
Judit Teixidor