Calendari

 

Coordinacions

Càrrecs de coordinació

Caps de departaments i seminaris (2021-2022)

Biologia i Geologia Maria Casadevall
Educació Visual i Plàstica Sonia Aguilar
Educació Física Clara Grifoll
Física i Química Carme Clavero
Geografia i Història Jesús Vila
Informàtica (FP) Antonio Limón
Llengua Catalana Mireia Torramilans
Ll. Clàssiques Maria Jesús Espuña
Llengua Castellana Juan Pereira
Llengües Estrangeres
– Anglès Carmela Escribà
– Alemany Lídia Villarejo
– Francès Julio Almendáriz
– Italià Sílvia Garriga
Matemàtiques Carlos Garcia
Música Eulàlia Vidal
Tecnologies Joan Antoni Francès
Filosofia Pietat Horta

L’Equip directiu està format per

Directora Gemma Belluda
Cap d’estudis de diürn Cristina Zamora
Coordinadora pedagògica Mireia Roig
Secretària Mònica Martín
Cap d’estudis d’FP Juan Carlos Faro
Cap d’estudis de nocturn Xavier de Cabo
Coordinador d’FP Joan Quintana
Coordinadora d’activitats Eulàlia Vidal
Coordinador 1r i 2n d’ESO Manuel Delgado
Coordinador 3r i 4t d’ESO Albert Daví
Coordinador de Batxillerat Pedro Mariscal