dimecres, 27 de maig de 2020

, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció Batxillerat 2020-2021 del 27 de maig al 3 de juny

Notícia actualitzada amb totes les dades del procés. [Data notícia inicial 21/5/2020]
===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
 • Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2020 [consulta de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21]
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
 • Només per a Batxillerat Nocturn premeu aquest enllac NOCTURN
 • Per a Batxillerat Diürn seguiu les instruccions següents:
  • OMPLIR aquest formulari de tria de les matèries que voleu fer: BTX1 o BTX2
  • Presentació de documentaciófins al 4 de juny de 2020
   Cal enviar un correu electrònic amb la documentació que es cita, escanejada o fotografiada, a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [BATXILLERAT_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[BATXILLERAT 1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   adjuntant: 
   • Resguard de la tramitació de la sol·licitud oficial.
   • DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: el 3 de juny de 2020
    Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

    ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
    ▪ Portar bolígraf de casa.
    ▪ Portar mascareta i guants de casa.

    ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.
===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===CALENDARI POSTERIOR DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
===INFORMACIÓ COMPLETA===
, , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció FP grau mitjà 2020-2021 del 2 al 8 de juny

Notícia actualitzada amb totes les dades del procés. [Data notícia inicial 27/5/2020]
===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
 • Publicació de l'oferta inicial: 29 de maig de 2020 [consulta de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21]
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 8 de juny de 2020.
  • Presentació de documentaciófins al 9 de juny de 2020
   Cal enviar un correu electrònic amb la documentació que es cita, escanejada o fotografiada, a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [FPGM_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[FPGM 1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   adjuntant: 
   • Resguard de la tramitació de la sol·licitud oficial.
   • DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: el 5 de juny de 2020
  Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

  ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  ▪ Portar bolígraf de casa.
  ▪ Portar mascareta i guants de casa.

  ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.
===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===CALENDARI POSTERIOR DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020
===INFORMACIÓ COMPLETA===

dilluns, 25 de maig de 2020

, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Tasques del 25 al 28/5/2020 i altres informacions


Us fem arribar les tasques setmanals per a l'alumnat de cada curs. La informació de les tasques la trobareu:

- En una la carpeta, de qual us donem l'enllaç, trobareu les tasques proposades setmanalment: 
IJB TASQUES COMUNICADES

Dins de la carpeta trobareu un fitxer per a cada nivell i setmana. El nom del fitxer comença amb la data en format any+mes+dia [aaaammdd] seguida d'ESO1, .... ,o BTX2. Per exemple, els fitxers d'aquesta setmana s'anomenen així: 20200525 ESO1, ...,20200525 BTX1

MOLT IMPORTANT: Per accedir als materials no heu de demanar cap permís. Tots són públics i no us cal cap altre permís. 
Es recomana que l'obriu amb Documents de Google


Els de BTX2 el 28/5 rebreu l'informe de l'Avaluació Final Ordinària.  Heu d'estar atents al: BTX2-Diürn Calendari final de curs (Maig 2020)

De la mateixa manera que heu fet fins ara, us demanem que seguiu en contacte amb el vostre professorat, tutors/es i diferents equips de coordinació. És la millor manera de conèixer la realitat de cada família i de cada alumne/a i poder fer així un bon seguiment i acompanyament tant a nivell emocional com de les diferents tasques proposades. 

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol aspecte que cregueu convenient.

Salutacions i cuideu-vos molt

Equip Directiu
, , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció ESO 2020-2021 del 13 al 22 de maig

Notícia actualitzada amb totes les dades del procés. [Data notícia inicial 8/5/2020]

===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
  L’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada s’ha de presentar mitjançant el correu electrònic a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [PREINSCRIPCIÓ ESO_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[PREINSCRIPCIÓ ESO1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
  Al centre demanat en 1a opció s'ha de presentar per correu electrònic, en tots els casos, a més del resguard de la sol·licitud de preinscripció, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent: 
   ▪ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   ▪ El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   ▪ El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
   ▪ Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
 • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: del 19 al 22 de maig de 2020
  Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

  ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  ▪ Portar bolígraf de casa.
  ▪ Portar mascareta i guants de casa.

  ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.

===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net

===CALENDARI POSTERIOR DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
===INFORMACIÓ COMPLETA===

 • Tota la informació del procés de preinscripció a

dissabte, 23 de maig de 2020

, , , ,   |   Sense comentaris   |  

BTX2-Diürn Calendari final de curs (Maig 2020)

El calendari del final de curs del BTX2-Diürn és el següent:
[Actualitzat el 28/5/2020 19h]
Novetat del 26/5/2020: Ja està disponible l'horari de les PAU de juliol
Novetat del 18/5/2020: La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID:

 • Els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària
 • La PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària s’endarrereix al 15 de juliol
Un resum visual del calendari de final de curs 2019-2020 (Maig i Juny) amb colors per a cada pla 
======
1) El divendres 15 de maig és el final de la 3a avaluació i de totes les feines que han programat els diferents Departaments per poder acabar el curs i en alguns casos per recuperar temes, avaluacions o cursos anteriors. 

2) A partir d'aquest dia hem establert unes "Activitats finals de 2n de Batxillerat diürn". Activitats que no són per pujar nota, són una oportunitat més per intentar aprovar, abans de l'avaluació final ordinària, les matèries suspeses de 2n de BTX. Adjunt i al web teniu el calendari d'aquestes activitats del 18 al 26 de maig.
3) Com a màxim el 15/5 el professorat ha d'haver comunicat a l'alumnat si s’ha de presentar a les “Activitats finals”.  

4) El butlletí de notes de la 3a avaluació s'enviarà el 16/5 a la tarda. Qui s'hagi de presentar a les "Activitats finals" tindrà un comentari en la matèria corresponent.

5) Les classes de preparació de les PAU són del 28/5 al 16/6.  

6) Les qualificacions de l'avaluació final ordinària es lliuraran el dijous 28/5 a la tarda. 

7) Atenció del professorat a les possibles consultes a les qualificacions: el 2/6

8) Les reclamacions a les notes de l'avaluació final han de quedar enregistrades en aquest FORMULARI abans de les 11h del 3/6Avaluació i resolució de les reclamacions el 3/6 a les 16h. Lliurament de les resolucions a les 18h.

9) El dimarts 2/6 a les 12h Xerrada: “Matrícula PAU i Preinscripció universitària”. Recordeu els terminis: 
 • Matrícula PAU Convocatòria ordinària (7, 8, 9 i 10 de juliol) fins el 15 de juny de 2020
 • Preinscripció Universitària: [Dates pendents]

Respecte la última informació que us vàrem enviar s'han fet correccions a la puntuació del Llatí i uns aclariments sobre les matèries de Geografia, Història i Història de l'Art.

11) Més canvis a les PAU. Segons la nota de premsa del govern.cat del 18/5/2020: La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID:

 • Els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària
 • La PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària s’endarrereix al 15 de juliol

Per a les persones  que no obtinguin el títol de BTX en l'avaluació final ordinària atenció a aquestes dates:

divendres, 22 de maig de 2020

, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció BatxiBac (Batxillerat - Baccalauréat) 2020-2021 del 18 al 22 de maig


[Notícia del 14/5 actualitzada el 18/5/2020]
El nou calendari per a la preinscripció batxibac 2020-21 és:
 • Publicació de l'oferta al centre: 13 de maig
  • 10 places per BTX1 i 0 per BTX2
 • Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig
  Si alguna persona no pot acreditar el nivell B1 de francès i no ha fet la prova de nivell, que contacti urgentment amb el coordinador de Batxibac del centre: Julio Almendariz jalmenda@xtec.cat
 • Publicació llistes alumnat admès: 29 de maig [ADMESOS]
===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
 • Publicació al web del Departament d'Educació de la llista de centres que ofereixen la doble titulació: 13 de maig de 2020.
 • Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 13 de maig de 2020.
 • 10 places per 1r de Baccalauréat i 0 per 2n de Baccalauréat.
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 18 al 22 de maig de 2020.
  • Sol·licitud OFICIAL de la preinscripció doble titulació de batxillerat i baccalauréat (la sol·licitud s'ha d'emplenar a l'ordinador)
  • Full complementari de tots els centres de BatxiBac de BCN-Ciutat.
  • OMPLIR aquest formulari de tria de les matèries que voleu fer: BTX1 o BTX2
  • Presentació de documentaciófins al 22 de maig de 2020
   Cal enviar un correu electrònic amb la documentació que es cita, escanejada o fotografiada, a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [BATXIBAC_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[BATXIBAC 1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   adjuntant: 
   • La sol·licitud oficial degudament omplerta.
   • El full complentari de BCN-Ciutat
   • DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Certificat de la qualificació mitjana dels tres primers cursos de l'ESO.
 • Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos: 29 de maig de 2020===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===INFORMACIÓ COMPLETA===

, , , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Calendari fi de curs ESO i BTX1 - Juny 2020

Benvolguda família d'alumnat d'ESO i BTX1

El temps avança, malgrat la situació excepcional actual, i ja s'acosta el final de curs. Us adjuntem  
====
Per a l'ESO volem remarcar aquestes dates:
 • 28/5: Fi de les activitats de la 3a avaluació.
 • 2/6: Últim dia per a que el professorat infomi a l'alumnat i famílies de l'ESO de si han d'anar a les activitats extraordinàries (del 16 al 19/6)
 • 3/6: Rebreu l'informe de la 3a avaluació on s'indicarà si s'ha d'anar a les activitats extraordinàries (del 16 al 19/6)  
 • Del 2 al 10/6: faran les Activitats del Treball de Síntesi i Projecte de Recerca. I l'11 i 12/6 les exposicions orals.
 • 17/6: Rebreu l'informe de l'avaluació final ordinària. 
 • 18/6: Atenció professorat a les possibles consultes a les qualificacions.
 • Les reclamacions a les notes de l'avaluació final han de quedar enregistrades en aquest FORMULARI abans de les 11h del 19/6. El lliurament de les respostes serà  a les 14h.   
Pels que hagin d'anar a les activitats finals ordinàries:
Matrícula pel curs 2020-2021:
Recordeu que l’alumnat del centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2020-2021.
Intentem agilitzar al màxim els tràmits i no cal portar la documentació presencialment a secretaria:
 • El 8 de juny rebreu un correu electrònic, des de la secretaria del centre, per informar-vos de com s’ha de fer la matrícula per al curs 2020-2021. Us avancem que del 12 i el 16 de juny haureu de fer els tràmits per correu electrònic .
 • L’alumnat pendent de les proves extraordinàries (del 16 al 19/6) que no sap si passa de curs, haurà de formalitzar la matrícula del curs superior (al setembre es revisarà si cal ajustar la quota pagada).
====
Per al 1r de BTX volem remarcar aquestes dates:
 • 28/5: Fi de les activitats de la 3a avaluació.
 • Del 2 al 19/6:  ’alumnat de 1r de Batxillerat s’ha de dedicar a avançar el seu treball de recerca (reunions amb el tutor/a, recerca d’informació, fer les feines que haurà planificat amb el seu tutor/a, etc.) i a començar les estades en empresa.   
 • 3/6: Últim dia per a que el professorat infomi a l'alumnat i famílies de l'ESO de si han d'anar a les "Activitats finals (del 8 al 12/6)"  
 • 4/6: Rebreu l'informe de la 3a avaluació on s'indicarà si s'ha d'anar  a les "Activitats finals (del 8 al 12/6)"  
 • Del 8 al 12/6 les Activitats finals
 • 17/6: Rebreu l'informe de l'avaluació final ordinària. 
 • 18/6: Atenció professorat a les possibles consultes a les qualificacions
 • Les reclamacions a les notes de l'avaluació final han de quedar enregistrades en aquest FORMULARI abans de les 11h del 19/6. El lliurament de les respostes serà  a les 14h.   
Qui encara tingui alguna matèria suspesa:


Matrícula pel curs 2020-2021:
Recordeu que l’alumnat del centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2020-2021.
Intentem agilitzar al màxim els tràmits per a fer-la i no cal portar la documentació presencialment a secretaria.
 • El 15 de juny rebreu un correu electrònic des de la secretaria del centre per informar-vos de com s’ha de fer la matrícula per al curs 2020-2021. Us avancem que entre el 17 i el 23 de juny  haureu de fer els tràmits per correu electrònic .  
 • L’alumnat que fins a les proves de setembre no sabrà si passa de curs, haurà de formalitzar la matrícula del curs superior (al setembre es revisarà si cal ajustar la quota pagada).
====

Altres informacions:
Properament us enviarem informacions sobre l'AMPA, llibres, activitats esportives, etc...
Rebeu una cordial salutació i cuideu-vos molt.
L’equip directiu