Projecte Educatiu

Presentació

L’Institut Jaume Balmes és un centre públic
amb més de 175 anys d’història.

És referència al barri i a la ciutat, no solament per la seva situació privilegiada, per estar ben comunicat i per la seva tradició de centre gran sinó també per ser, a la vegada, un centre acollidor amb un alt nivell d’exigència i seriositat.

Estudis

El Balmes ofereix un horari extens i els següents estudis:

  • ESO s’ofereixen 3 línies amb grups heterogenis que busquen la plena integració de tot l’alumnat. A 4t d’ESO no es fan itineraris sinó que l’alumnat pot triar entre tot el ventall de matèries específiques.
  • BATXILLERAT DIÜRN s’ofereixen 4 línies de les modalitats tant de ciències i tecnologia com d’humanitats i ciències socials. S’ofereix també la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat (BATXIBAC). El fet de ser un centre gran permet que cada estudiant pugui construir el seu propi itinerari formatiu; quan calgui, s’assessorarà a l’alumnat per tal que cursi alguna matèria a l’IOC.
  • BATXILLERAT NOCTURN s’ofereix 1 grup a primer i 2 grups a segon. El Batxillerat nocturn es pot cursar al Balmes en dos o tres cursos. Aquest Batxillerat dona la possibilitat de cursar el batxillerat a persones que, per motius laborals o personals, no poden realitzar els estudis al matí.
  • CICLES FORMATIUS D’INFORMÀTICA s’ofereix tota la família d’Informàtica en horari de tarda: 1 grau mitjà i 3 graus superiors. En els cicles superiors, els i les estudiants poden obtenir la doble titulació en només tres anys (3×2) i fer pràctiques en l’empresa en modalitat FPDual en tots els cicles. La gestió del centre i els ensenyaments de Cicles Formatius es troben dins la Xarxa de Qualitat i Millora del Departament d’Educació.

Trets d’identitat

Generals

Som un centre públic, laic, no confessional, on la llengua catalana és la llengua de comunicació habitual.

Tenim com a objectiu la igualtat d’oportunitats i ajudem l’alumnat a formar-se com a persones autònomes, responsables, solidàries, participatives, plurals i tolerants.

Específics

El Balmes és Qualitat

Desenvolupem la curiositat, l’esperit de recerca i el rigor intel·lectual i potenciem la responsabilitat de l’alumnat en el seu propi aprenentatge.

Balmes és Orientació

Acompanyem i orientem tot l’alumnat al llarg dels seus estudis mitjançant les tutories grupals i tutories individualitzades recollides al PAT (Pla d’Acció Tutorial), el departament d’Orientació i d’altres recursos.

El Balmes és Llengües estrangeres

Un dels pocs centres on es pot triar entre 4 idiomes com a primera llengua estrangera: francès, anglès, alemany i italià. Potenciem l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb ràtios reduïdes; com a segona llengua; en àrees curriculars no lingüístiques; auxiliars de conversa; intercanvis i estades lingüístiques; Erasmus; acompanyament en l’obtenció de titulacions oficials (Goethe Institut, DELF Scolaire, EOI III).

El Balmes és Música i Dansa

És centre de referència per l’alumnat de música i dansa. Adaptem horaris, acompanyem i orientem per facilitar la simultaneïtat d’estudis de música o dansa. A Batxillerat aquest alumnat té preferència de matrícula.

El Balmes és Participació i Formació integral

Oferim un model d’integració d’èxit i la formació integral de l’alumnat. Promovem, gràcies al Projecte Cultural, la participació i les relacions més enllà de la vida estrictament acadèmica. Està constituït per un conjunt d’activitats promogudes per alumnat, professorat, famílies, així com entitats públiques i privades.

El Balmes és Sostenibilitat

La comunitat educativa del Balmes treballa per construir un món millor i més sostenible. La comissió Escoles + Sostenibles, formada per alumnat i professorat, té l’explícita voluntat de generar canvis significatius dins del context escolar.

El Balmes és Esport

L’Associació Esportiva Escolar ha obtingut l’homologació com a entitat esportiva, acreditant la seva qualitat i també la possibilitat d’accedir a ajuts per a l’alumnat que realitzi activitat física i esportiva.