Equip Directiu

Equip Directiu

miembro equipo directivo

Gemma Belluda Ventura

Directora

 • Llicenciada en Geografia i Història
 • Màster en Teoria Política i Social
 • Professora des del 1997. Imparteix Geografia i Històra i BatxiBac
 • Al Balmes des del 2007

“La paraula és meitat de qui la pronuncia, meitat de qui l’escolta.” MONTAIGNE.

miembro equipo directivo

Cristina Zamora Palacio

Cap d’Estudis

 • Llicenciada en Filologia Alemanya (UB)
 • Postgrau d’Ensenyament de l’Alemany com Llengua estrangera i Tècnic en empreses i activitats turístiques
 • Professora d’Alemany des del 2004
 • Al Balmes des del 2012

“Una persona que mai ha comès un error mai ha intentat res de nou.” ALBERT EINSTEIN

miembro equipo directivo

Mònica Martín Aparicio

Secretària

 • Llicenciada en Humanitats (UPF)
 • Màster en l’Ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (UPF)
 • Professora de Geografia i Història des del 2011
 • Al Balmes des del 2018

“El cervell no és un got per omplir, sinó un llum per encendre.” PLUTARC

miembro equipo directivo

Mireia Roig Navarro

Coordinadora Pedagògica

 • Llicenciada en Psicologia (UAB)
 • Postgrau en Teràpies Breus i Màster en Psicologia Clínica
 • Professora d’Orientació Educativa des del 1998
 • Al Balmes des del 2016

“El repte és saber mirar amb respecte sincer cada alumne, cada persona.”