Perfil del Contractant

Licitació Contracte Menjador

Ja està publicat l’anunci de la licitació de menjador de l’INS Jaume Balmes:

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200007483

Data de visita tècnica:  dijous 16 de març de 2023 a les 11:30h.

Data final de presentació d’ofertes: 27 de març de 2023.