Estratègia Digital de Centre

Definició

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al nostre centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Tenim com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

La Comissió Digital del Centre

La comissió digital és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

La comissió ha de reflectir la diversitat del centre i ha de tenir un enfocament participatiu. Aquesta és la raó per la qual està formada per:

  • Un membre de l’equip directiu, en el nostre cas la cap d’estudis.
  • El/la coordinador/a digital.
  • Professorat de diferents nivells, matèries o àmbits i amb diferents càrrecs de coordinació. 

Un dels membres de l’equip serà el/la responsable de la comissió digital i s’encarregarà de coordinar totes les actuacions i convocar les reunions de la comissió.Part Estratègica

La part estratègica marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.

Cultura Digital

La cultura digital del centre fa referència al coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.