Més informació de l'oficina de les PAU i de Preinscripció universitària: Instruccions per a l'alumnat - PAU 2017 (del 31/5/2017) cal llegir-lo abans de les proves. Instruccions Preinscripció Universitària 2017 (del 6/6/2017): convocatòries, estudis amb prova d'aptitud personal, novetats sobre l'accés i l'admissió a la universitat, assignació de places...

Preinscripció pel curs 2017-2018 Preinscripció FP Grau Superior pel curs 2017-2018 Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny Calendari Documentació i Criteris de prioritat Sol·licitud en suport informàtic Formació Professional de grau superior Cal tenir en compte el següent: Els navegadors...