El dijous 20 de febrer els alumnes de tercer d’ESO van fer una visita guiada al Parlament de Catalunya en què van visitar l’hemicicle i les dependències annexes. L’enorme interès que va suscitar la complexa història de l’edifici i els esdeveniments recents que els últims...

Notícia publicada el 19/02/2020 (que ha estat en portada fins el 28/2/2020): Publicat al DOGC d'avui 19/02/2020: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (expedient 01/2020) Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també: El Plec de Clàusules Administratives Particulars (ACTUALITZAT 28/2) i  El...