Calendari

El dia 23 de maig es va fer la presentació de l’obra CONTIN(G)ENT creada pels alumnes de l’assignatura de Creadors en Residència de 4t d’ESO amb la col·laboració de l'artista en Pep Duran.A l’acte hi van assistir representants de l’Institut de Cultura de Barcelona, el...

Preinscripció ESO pel curs 2017-2018Els terminis de presentació de sol·licituds per l'ESO:Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatoria.Calendari ESODocumentació i Criteris de prioritatCentres adscrits:08043814 Escola Carlit08001807 Escola de la Concepció08001777 Escola Ramon Llull08043292 Escola...