Calendari

Preinscripció ESO pel curs 2017-2018Els terminis de presentació de sol·licituds per l'ESO:Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatoria.Calendari ESODocumentació i Criteris de prioritatCentres adscrits:08043814 Escola Carlit08001807 Escola de la Concepció08001777 Escola Ramon Llull08043292 Escola...