Calendari

Publicat al DOGC d'avui 13/11/2015: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 001/2016) El Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques el teniu a la carpeta DOCUMENTS | LICITACIONS  L'horari de presentació de la documentació a la secretaria del centre és...

CORB PARTICIPA A L'ESTADA DE LA POBLA DE L'ILLET ORGANITZADA PEL COC (Club Orientació Catalunya) El CORB (Club de Running i orientació Jaume Balmes) s'ha enlairat amb força aquest cap de setmana, en què tots plegats hem pogut gaudir d'un cap de setmana farcit d'orientació a...