Calendari

Notícia publicada el 19/02/2020 (que ha estat en portada fins el 28/2/2020): Publicat al DOGC d'avui 19/02/2020: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (expedient 01/2020) Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també: El Plec de Clàusules Administratives Particulars (ACTUALITZAT 28/2) i  El...

El dissabte 8 de febrer, les alumnes Emma Falcó, Isolda Juncosa i Aitana Ralda de 2n de Batxillerat varen participar voluntàriament a l'olimpíada de Catalunya 2020.Gràcies per representar a l'Institut Jaume Balmes en aquesta prova on varen participar uns 300 alumnes de diferents centres...