Calendari

Des de les pintures rupestres ens trobem amb indicis de la necessitat de representar amb mitjans plàstics la realitat dels esdeveniments. L'hiperrealisme és el moviment artístic sorgit als Estats Units cap al 1970 que es basa en la representació de la realitat i que es contraposa a l'art abstracte...

Hem penjat avui al suro del vestíbul la informació sobre les beques: Les novenes denegacions/adjudicacions de beques de NEE i d'ajuts generals; es poden fer al·legacions fins  el 15 de març al Consorci d'Educació de Barcelona. Les vuitenes denegacions/adjudicacions de beques de NEE i d'ajuts generals es...

L'Institut Jaume Balmes és seu per realitzar les proves d'accés a Formació Professional de Grau Mitjà i Superior 2016. Matrícula del 10 al 17 de març Tota la informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ Són per: Formació professional de Grau mitjà (GM).  Formació professional de Grau superior (GS) Ensenyaments Esportius de Grau mitjà (GM) i...