ESO i Batxillerat (BTX): Dissabte 9 de març  De 9.30h a 13.30h visita a les instal·lacions del centre: De 9.30h a 10.30h visita guiada per a les famílies de BTX.  De 10.30h a 12.30h visita guiada per a les famílies de l'ESO.  A les 10.30h xerrada informativa del Batxillerat. [Material de la sessió: Batxillerat diürn   ==  Informació...

Preinscripció i matrícula pel curs 2018-2019 ESO del 13 al 24 d'abril. Tarda 23/04 secretaria tancada Batxibac (doble titulació Batxillerat- Baccalauréat). 27 d'abril de 2018: cada centre batxibac fa pública l'oferta de places reservades per al programa batxibac 2018-2019, 27 d'abril de 2018 a les 16h: prova de nivell...

ESO i Batxillerat (BTX): Dissabte 10 de març  De 9.30h a 13.30h visita a les instal·lacions del centre: De 9.30h a 10.30h visita guiada per a les famílies de BTX.  De 10.30h a 12.30h visita guiada per a les famílies de l'ESO.  A les 10.30h xerrada informativa del Batxillerat. [Material de la sessió: Batxillerat diürn   ==  Informació...

Preinscripció pel curs 2017-2018 Preinscripció FP Grau Superior pel curs 2017-2018 Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny Calendari Documentació i Criteris de prioritat Sol·licitud en suport informàtic Formació Professional de grau superior Cal tenir en compte el següent: Els navegadors...

Preinscripció pel curs 2017-2018 El 8/3/2017 s'ha publicat una part de la resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018. El 18/4/207 s'ha de publicat la part del Batxillerat i de la Formació Professional Preinscripció BTX i FP pel curs 2017-2018 Preinscripció pel Batxibac (doble titulació Batxillerat- Baccalauréat) 24...

Preinscripció ESO pel curs 2017-2018 Els terminis de presentació de sol·licituds per l'ESO: Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatoria. Calendari ESO Documentació i Criteris de prioritat Centres adscrits: 08043814 Escola Carlit 08001807 Escola de la Concepció 08001777 Escola Ramon Llull 08043292 Escola...