PROCÈS EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ PER A CICLES FORMATIUS Des del 07.09.2015 al 09.09.2015  Grau Mitjà Grau Superior El centre disposa vacants per a:  - 1r i 2n curs de Sist. microinformàtics i xarxes (LOE)  - 1r i 2n curs d'Adm. de sistemes informàtics en xarxa (LOE)  - 1r curs de Desenvolupament d'aplicacions...

Recordeu que el termini de Preinscripció per fer la doble titulació batxiller i baccalauréat (BatxiBac) el proper curs 2015-2016 és dels dies 20, 21 i 22 d'abril. Més informació: BatxiBac: https://www.jaumebalmes.net//p/batxibac.html Preinscripció : https://www.jaumebalmes.net//p/batxillerat.html   ...