Més informació de l'oficina de les PAU i de Preinscripció universitària: Instruccions per a l'alumnat - PAU 2017 (del 31/5/2017) cal llegir-lo abans de les proves. Instruccions Preinscripció Universitària 2017 (del 6/6/2017): convocatòries, estudis amb prova d'aptitud personal, novetats sobre l'accés i l'admissió a la universitat, assignació de places...

Preinscripció pel curs 2017-2018 El 8/3/2017 s'ha publicat una part de la resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018. El 18/4/207 s'ha de publicat la part del Batxillerat i de la Formació Professional Preinscripció BTX i FP pel curs 2017-2018 Preinscripció pel Batxibac (doble titulació Batxillerat- Baccalauréat) 24...