Calendari

Recordatoris molt importants: 1) Els dies 2 i 3 de setembre hi haurà els exàmens de recuperació de 1r de Batxillerat per a tot l’alumnat amb matèries pendents. Dates de diürn: ·        El 4/9 a les 14h. es lliuraran els butlletins. ·        El 5/9 de 9h a 10h revisió d’exàmens i...

👉🏾Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris (batxillerat, cicles grau mitjà i superior, artístics, esportius, idiomes, preparació i accés, i +) 🗓️Termini per presentar les sol·licituds: de l'1 d'agost a l'1 d'octubre 🔗 http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris ...

Ja tenim les notes de les PAU del nostre alumnat.  100% d'aprovats de diürn. 79 alumnes presentats a la fase General + 11  alumnes que van aprovar el BatxbiBac (doble titulació batxillerat - baccalauréat)  que només van fer la fase Específica. 67,67% d'aprovats de nocturn. Dels 12 alumnes presentats han suspès 4 persones (només...