Publicat al DOGC d'avui 17/11/2020:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 1/2021)Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també:El Plec de Clàusules Administratives Particulars  i El Plec de Prescripcions Tècniques  Termini de lliurament de la documentació fins les 14h...

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2020-2021 per al quals s'aplica el procediment específic d'entrevista prèvia.Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.A l'Institut Jaume Balmes s'ofereixen aquestes 2 places:MU Música - EGI507 Informàtica - IANTERMINI per presentar-se...

Notícia publicada el 19/02/2020 (que ha estat en portada fins el 28/2/2020):Publicat al DOGC d'avui 19/02/2020:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (expedient 01/2020)Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també:El Plec de Clàusules Administratives Particulars (ACTUALITZAT 28/2) i El...

Notícia publicada el 22/11/2019:Publicat al DOGC d'avui 22/11/2019:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2020)Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també:El Plec de Clàusules Administratives Particulars i El Plec de Prescripcions TècniquesTermini de lliurament de la documentació fins...

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2019-2020 per al quals s'aplica el procediment específic d'entrevista prèvia.Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.A l'Institut Jaume Balmes s'ofereixen aquestes 8 places:1) AN Anglès - TIC2) GE Geografia i història...

La resolució del concurs del servei de neteja de l'Institut Jaume Balmes  ha estat la següent:Fomento de Construcciones y Contratas SA       94.49 puntsCLECE SA                                                          88,00 puntsOHL, Servicios Ingesan SA                                87,23 puntsMABE 2004 SL                            exclosa per oferta genérica i no seguir l'ordre del plec.Per tant, l'empresa adjudicatària será...

Publicat al DOGC d'avui 13/11/2015:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 001/2016)El Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques el teniu a la carpeta DOCUMENTS | LICITACIONS L'horari de presentació de la documentació a la secretaria del centre és...