Calendari

Resolució del concurs de neteja de l’institut Jaume Balmes

La resolució del concurs del servei de neteja de l’Institut Jaume Balmes  ha estat la següent:
Fomento de Construcciones y Contratas SA       94.49 punts
CLECE SA                                                          88,00 punts
OHL, Servicios Ingesan SA                                87,23 punts
MABE 2004 SL                            exclosa per oferta genérica i no seguir l’ordre del plec.

Per tant, l’empresa adjudicatària será Fomento de Construcciones y Contratas SA

Tags:
No Comments

Post A Comment