Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO – Convocatòria 2015

Quines són les condicions per poder presentar-s’hi?

Per poder-se presentar a les proves el vostre fill o filla ha de complir els requisits següents:

 • Tenir almenys 18 anys o complir-los durant l’any 2015. Aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys si compleix alguna de les condicions següents:
  • Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir a classe al centre educatiu.
  • Trobar-se en procès d’obtenció d’un permís de treball.
  • Ser un esportista d’alt rendiment.
 • Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en els diferents cursos d’ESO).
 • Haver finalitzat el 4t d’ESO l’any 2013 o el 2014.

On es faran les proves?

El vostre fill ha de fer les proves al centre educatiu on hagi cursat el 4t d’ESO per darrera vegada.

Calendari

 • Entre el dia 2 i el 16 de febrer el vostre fill o filla haurà d’omplir la sol·licitud d’inscripció en el centre educatiu. Si és menor de 18 anys també ha de presentar la documentació que acrediti la condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, cal presentar una certificació del Consell Català de l’Esport que acrediti que la persona figura en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.
 • Entre el dia 17 i el 27 de febrer ha de consultar el calendari de les proves i les llistes d’admesos i exclosos.
 • Si el vostre fill o filla n’ha quedat exclòs, podeu presentar una reclamació davant la direcció del mateix centre durant els tres dies posteriors a la publicació de les llistes.
 • Durant el mes de març es realitzaran les proves. El dia de la prova cal identificar-se amb el DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial en vigor.
 • Les qualificacions es publicaran al tauler d’anuncis del centre deu dies lectius després de les proves.
 • En cas de desacord amb el resultat de les proves, podeu reclamar durant els tres dies hàbils següents a la publicació de les notes davant la direcció del centre on s’hagin realitzat.

Imprès de sol·licitud – 236kb

Més informació al Web Família i Escola

No Comments

Post A Comment