Preinscripció ESO 2020-2021

Notícia actualitzada amb totes les dades del procés. [Data notícia inicial 8/5/2020]

===CALENDARI DEL PROCÉS===

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 [BAREM PROVISIONAL V2 del 2/6/2020]
  També podeu fer la consulta a través de l’OVT.

  Cal tenir en compte que l’identificador que s’ha d’introduir és el del progenitor que ha fet la sol·licitud, no pas el de l’alumne/a.

  • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020 [LLISTA]
  • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 hEl número per determinar l’ordre de les sol·licituds és el 33.386 
  • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 [LLISTA]
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020 [OFERTA també es pot consultar de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

  ===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===

   L’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada s’ha de presentar mitjançant el correu electrònic a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [PREINSCRIPCIÓ ESO_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:”[PREINSCRIPCIÓ ESO1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS”) 
   Al centre demanat en 1a opció s’ha de presentar per correu electrònic, en tots els casos, a més del resguard de la sol·licitud de preinscripció, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent: 

    ▪ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    ▪ El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
    ▪ El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
    De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
    ▪ Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

  • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: del 19 al 22 de maig de 2020
   Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

   ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
   ▪ Portar bolígraf de casa.
   ▪ Portar mascareta i guants de casa.

   ▪ Mantenir la distància de seguretat d’entre 1 i 2m.

  ===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===

  • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
   • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
   • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
  • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l’Eixample és l’Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
  • Més informació a l’Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net

  ===INFORMACIÓ COMPLETA===

  No Comments

  Post A Comment