Escoles + sostenibles

“Escoles + sostenibles” és un projecte vinculat a la xarxa homònima de l’Ajuntament de Barcelona, de la qual l’institut forma part. Aquest projecte planteja una sèrie d’accions que giren entorn a la sensibilització mediambiental de l’alumnat i de tota la comunitat educativa. L’Institut està treballant en un Projecte Triennal, l’eix principal del qual és la inclusió de la sostenibilitat dins el currículum de totes les matèries.

Actualment, les nostres delegades i delegats verds participen en diverses subcomissions com són: “Embolcalls + sostenibles”, “Qualitat de l’aire”, “Pla de Prevenció de Residus”, “Balmes + verd”, “Reducció del consum”, “Reciclatge i reutilització”, entre d’altres. El futur del planeta està en les nostres mans! Per saber-ne més, ens podeu trobar a Instagram:

Contacta amb el centre

Contacta