Calendari

GEP al Balmes

Què és el programa GEP?

La base del programa GEP (Generació Plurilingüe) és l’aprenentatge de llengües estrangeres a través de matèries no lingüístiques. Te com a objectiu principal millorar la competència comunicativa en llengua estrangera de l’alumnat, fent servir metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera). Aquest programa afavoreix també que les i els alumnes treballin altres habilitats, com ara desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals), fomentar el treball cooperatiu i per projectes i adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom.

Què fem al Balmes?

El programa GEP es va engegar al Jaume Balmes ja fa uns quants anys i s’implementa tant a l’ESO com al Batxillerat. Aquest curs 2020-21 s’imparteixen en llengua anglesa i amb metodologia AICLE les matèries de: Educació Física a 2n d’ESO i 1r Batxillerat, Física i Química a 3r d’ESO, Visual i Plàstica a 2n d’ESO (amb una programació pròpia del centre, feta a mida per als grups i adaptada a la normativa de competències bàsiques) i Biologia i Geologia a 4t d’ESO.

Des del començament també s’han fet matèries optatives quadrimestrals de l’àmbit de les ciències naturals: “From the Arctic to Antarctica” i “ The World of Plants” (1r ESO) , “Earthlearning” (2n ESO). Enguany, a causa de la reordenació dels grups bombolla, aquestes matèries no s’han pogut oferir.

En aquests enllaços podeu veure
alguns dels materials fets pels alumnes

VISUAL I PLÀSTICA

Contacta amb el centre

Contacta