GEP al Balmes

Què és el programa GEP?

La base del programa GEP (Generació Plurilingüe) és l’aprenentatge de llengües estrangeres a través de matèries no lingüístiques. Te com a objectiu principal millorar la competència comunicativa en llengua estrangera de l’alumnat, fent servir metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera). Aquest programa afavoreix també que les i els alumnes treballin altres habilitats, com ara desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals), fomentar el treball cooperatiu i per projectes i adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom.

Què fem al Balmes?

El programa GEP es va engegar al Jaume Balmes el curs 2016-2017. Aquest curs 2023-24 s’imparteixen en llengua anglesa i amb metodologia AICLE les matèries de: Visual i Plàstica a 2n d’ESO, Educació Física a 3r d’ESO, Física i Química a 3r d’ESO i Biologia i Geologia a 4t d’ESO. També es fan matèries optatives de l’àmbit de les ciències naturals: “From the Arctic to Antarctica” (1r ESO).

En aquests enllaços podeu veure
alguns dels materials fets pels alumnes

VISUAL I PLÀSTICA

Contacta amb el centre

Contacta