ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. 001/2016)

Publicat al DOGC d’avui 13/11/2015:


ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. 001/2016)

El Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques el teniu a la carpeta DOCUMENTS | LICITACIONS 

L’horari de presentació de la documentació a la secretaria del centre és de dilluns a divendres de 10.30 a 13.00 hores


El dia de la visita tècnica será el dilluns 16 de novembre de 2015 a les 9 hores a l’Institut Jaume Balmes, carrer Pau Claris, 121 08009 Barcelona
Tags:
No Comments

Post A Comment