Visita dels alumnes del Batxillerat Nocturn al Reactor Termonuclear Experimental Internacional, ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, (Cadarache, França, 30-31 d’octubre de 2018)

Els alumnes de Batxillerat Nocturn del nostre centre van visitar l’únic experiment mundial que s’està construint actualment per poder reproduir a gran escala la fusió nuclear, la qual és la font d’energia que té lloc al Sol i a les estrelles. Els combustibles seran els isòtops de l’hidrogen deuteri i triti, els quals es confinaran en un dispositiu anomenat Tokamak a temperatures superiors als 150 milions de graus Celsius i sotmesos a enormes camps magnètics. En aquestes condicions, la matèria assoleix l’estat de plasma, en el qual el deuteri i el triti es fusionen per donar lloc a heli, neutrons i una gran quantitat d’energia.

L’ITER el projecte energètic més ambiciós a nivell mundial, en el qual estan col·laborant 35 països. La finalitat de l’ITER és demostrar la viabilitat de la generació d’ energia mitjançant la fusió nuclear perquè aquesta pugui ser l’energia del futur, la qual seria neta i accessible per a tot el món.
La construcció de la instal·lació va començar al 2010. Aquest any ha començat la fase d’acoblament de les peces del Tokamak, i està previst que al 2025 es pugui sintetitzar el primer plasma.

A la GALERIA MULTIMÈDIA teniu una selecció de fotos

No Comments

Post A Comment