Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO – Convocatòria 2016

Aquestes proves permeten que el vostre fill o filla pugui obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria si no l’ha obtingut en acabar el 4t d’ESO.

Quines són les condicions per poder presentar-s’hi?
Per poder-se presentar a les proves el vostre fill o filla ha de complir els requisits següents:

 • Tenir almenys 18 anys o complir-los durant l’any 2016. Aquesta edat es pot rebaixar fins als 17 anys si compleix alguna de les condicions següents: 
 • Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir a classe al centre educatiu. 
 • Trobar-se en procès d’obtenció d’un permís de treball. 
 • Ser un esportista d’alt rendiment. 


Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en els diferents cursos d’ESO).

Haver finalitzat el 4t d’ESO l’any 2014 o el 2015.

On es faran les proves?

El vostre fill ha de fer les proves al centre educatiu on hagi cursat el 4t d’ESO per darrera vegada.

Calendari

 • Entre el dia 1 i el 15 de febrer el vostre fill o filla haurà d’omplir la sol·licitud d’inscripció en el centre educatiu. Si és menor de 18 anys també ha de presentar la documentació que acrediti la condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, cal presentar una certificació del Consell Català de l’Esport que acrediti que la persona figura en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. 
 • Entre el dia 24 i el 26 de febrer ha de consultar el calendari de les proves i les llistes d’admesos i exclosos
 • Si el vostre fill o filla n’ha quedat exclòs, podeu presentar una reclamació davant la direcció del mateix centre durant els tres dies posteriors a la publicació de les llistes (del 29 de febrer al 2 de març). 
 • Durant el mes de març es realitzaran les proves. El dia de la prova cal identificar-se amb el DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial en vigor. 
 • Les qualificacions es publicaran al tauler d’anuncis del centre deu dies lectius després de les proves. 
 • En cas de desacord amb el resultat de les proves, podeu reclamar durant els tres dies hàbils següents a la publicació de les notes davant la direcció del centre on s’hagin realitzat. Informació destacada

 • El vostre fill o filla pot examinar-se de totes les matèries suspeses o només d’algunes. 
 • Si el vostre fill o filla va acabar els estudis d’ESO l’any 2015, es podrà tornar a presentar a aquestes proves durant la convocatòria de l’any 2017. Si va acabar durant l’any 2014, aquesta és la seva darrera convocatòria. 
 • Si el vostre fill o filla ha suspès la mateixa matèria a més d’un curs, farà un únic examen, el corresponent a l’últim curs. 
 • El dia de la prova es poden portar diccionaris i/o calculadores. El temps mínim per fer la prova és de 60 minuts per a cada matèria. 
 • En cas d’haver superat totes les matèries pendents, podeu tramitar el títol de GESO a la secretaria del centre on hagi realitzat les proves. 


Imprès de sol·licitud – 236kb

Més informació al Web Família i Escola

No Comments

Post A Comment