Projecte de Disseny i Creació d’una Baralla de “Dixit”

Aquest any els alumnes de 2n d’ESO dels grups A i D cursen l’assignatura de Visual i Plàstica en anglès, amb la metodologia AICLE. Dins aquesta metodologia es té molt en compte el treball competencial i cooperatiu així com la metodologia projectual.

Durant la primera unitat van treballar les competències de percepció i representació de l’àmbit artístic. Vàrem aprendre el vocabulari específic en anglès per expressar sensacions externes i sentiments interns. També vàrem investigar com percebem el món que ens envolta de forma subjectiva i, per tant, les representacions que fem d’aquest varien entre les diferents persones. Pel que fa als conceptes abstractes, vàrem comprovar que no tothom els entén igual ni els mateixos estímuls ens desperten els mateixos sentiments o les mateixes idees. Per tant les representacions que en fem també són subjectives.

Aquest treball ha culminat en un projecte final d’unitat en què han creat una baralla de cartes similars a les emprades al joc del “Dixit”, un joc que es basa en la subjectivitat de la percepció i l’ambigüitat de les imatges.

En grups cooperatius l’alumnat ha investigat sobre els sentiments, les emocions i altres conceptes abstractes i els ha representat de forma creativa. Per fer-ho es van inspirar en els artistes surrealistes del segle XX, ja que aquests també treballaven amb aquests conceptes com l’ambigüitat de les imatges i la subjectivitat de la percepció.

El resultat final d’aquest projecte, una baralla de cartes impressionant, quedarà al centre perquè tot l’alumnat la pugui utilitzar, tant per jugar a l’hora del pati com dins el marc d’alguna assignatura per desenvolupar activitats d’aprenentatge. I el professorat també hi podrà jugar durant el seu descans!

Contacta amb el centre

Contacta

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.