Preinscripció pel curs 2016-2017: Estudis postobligatoris (BTX i FP)

El DOGC del 22/4/2016 ja ha publicat la  resolució per a la preinscripció dels ensenyaments postobligatoris del curs 2016-2017. 

Tota la informació a www.gencat.cat/preinscripcio

Els terminis de presentació de les sol·licituds per al Batxillerat i la Formació Professional són: 

 • Del 4 al 6 maig preinscripció BatxiBac (Batxillerat –Baccalauréat) 
  • Prova de nivell de llengua francesa: el dimecres 27/4/2015 a les 16h.
  • Pel BatxiBac: L’únic criteri de prioritat és la nota de l’expedient.
  • Publicació al centre de la llista d’admesos: 12/5/2016
 • Del 18 al 25 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
  • Publicació de la llista d’admesos: 4/7/2016
 • Del 26 de maig a l’1 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
  • Publicació de la llista d’admesos: 4/7/2016

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. 
  • Els centres adscrits a l’Institut Jaume Balmes per a l’ESO són: Escola de la Concepció, Escola Carlit, , Escola Ramon Llull i Escola Tabor
  • Els centres adscrits a l’Institut Jaume Balmes per al BATXILLERAT són: IESA Institut del Teatre i l’Institut Escola Art Oriol Martorell

 • En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució amb horari adaptat, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment. 
  • A Barcelona els centres amb horari adaptat als ensenyaments de música o dansa de grau professional són: l’Institut Jaume Balmes i l’Institut Josep Serrat i Bonastre 

==================================================

Si voleu consultar la informació de les nostres portes obertes del 27/2/2016 aquí la teniu:
[Data inicial notícia 14/4/2016]
No Comments

Post A Comment