Preinscripció de Batxibac 2019-2020. Del 2 al 6 de maig.

 • Termini per presentar la sol·licicitd de preinscripció: del 2 al 6 de maig de 2019
 • Publicació (als centres) de les llistes d’alumnes admesos: 13 de maig de 2019
  1. Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l’original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
  2. Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 
  3. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acrediti.

  Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l’acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

  Sol·licitud de preinscripció:

  http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/batxillerat/sol-doble-titulacio-ca.pdf  S’ha d’emplenar a l’ordinador.

  Cal omplir el full de matèries imprimir-ho i signar-ho:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn 

  Full complementari : https://drive.google.com/drive/folders/11SWnTG3SSN0-P0XS0dKBcRyVJ1G3IDVC

   

  No Comments

  Post A Comment