Erasmus +

“Barcelona i Berlin: Viure en dues metròpolis europees”: Una aproximació als desafiaments que planteja la vida en aquestes dues metròpolis europees. Estudi dels reptes i propostes de solució.
Aquest projecte el fem amb col·laboració amb el amb el Friedrich-Ebert- Gymnasium de Berlin i participen els alumnes que cursen llengua alemanya a primer de batxillerat.

La idea bàsica és que els estudiants de les respectives ciutats investiguin els reptes de viure en una metròpoli del segle XXI (la gestió del medi ambient, la convivència social, la mobilitat, etc.) on ja s’estan desenvolupant solucions per a aquests reptes. Aquest curs continuem treballant, adaptant els objectius del projecte a la pandèmia i treballant cojuntament amb Berlin amb plataforma d’aprenentatge digital eTwinning. L’objectiu final és poder viatjar a Berlin per poder conèixer en persona als nostres col·laboradors i presentar les nostres investigacions.

Aquí podeu visitar la pàgina on ens expliquen el projecte:

Contacta amb el centre

Contacta