Ball de bastons

És un projecte amb gran acceptació que es treballa des de la matèria d’educació física a 1r, 2n i 4t d’ESO i que culmina amb una ballada el dia de Sant Jordi, sovint a llocs emblemàtics de la ciutat, d’alumnat i professorat i també exalumnat i famílies.
Aquesta activitat fomenta el treball cooperatiu i el respecte mutu, també estimula la creativitat cultural i permet treballar l’expressió corporal.

Aquest projecte el durem a terme des de finals de febrer fins l’abril a les classes d’educació física. És molt enriquidor ja que es treballa internivells, els alumnes de cursos superiors ajuden a l’alumnat més petit aprendre’s les coreografies tot creant vincles entre ells. L’alumnat de 1r d’ESO aprèn 2 balls, els de 2n 3 balls i els de 4t creen un ball a partir de tot el que han après al llarg dels cursos.

Contacta amb el centre

Contacta