PAU 2020 – Juliol – Instruccions finals!!Ja tenim molt pròxims els dies de les proves. Avui ens han arribat aquestes instruccions:

1.    Instruccions per als alumnes PAU 2020Full d’instruccions per lliurar als alumnes PAU 2020. És molt important que l’alumnat del vostre centre llegeixi detingudament aquest document abans dels dies de la PAU.


2.    Instruccions vocals de centreNormes per als vocals centre PAU juny 2020.  Heu de lliurar aquest document al professor/a del centre que acompanyarà els vostres alumnes a la PAU. En aquest document trobareu les principals funcions que ha d’exercir el vocal del centre i les mesures de seguretat i higiene prescrites per les autoritats sanitàries davant la situació generada per la COVID-19.


3.    Protocol general PROCICAT: Protocol general d’actuació en les proves d’accés a la universitat 2020. En aquest document trobareu les pautes d’actuació per organitzar les mesures de prevenció que s’han de prendre en les centres docents on es realitzaran les proves d’accés a la universitat.


4.    Mesures actuacions tribunal: Aquest document recull les mesures de seguretat i higiene necessàries per prevenir el risc de contagi i transmissió del COVID-19 entre els distints col·lectius implicats en els exàmens de PAU: alumnat, professorat i personal de suport.


Salut i molta sort!

No Comments

Post A Comment