El Balmes al Laboratori de Transformació

Benvolguda comunitat educativa,
Des d’aquest curs l’Institut Jaume Balmes forma part del Laboratori de transformació pedagògica. Ens han proposat quatre preguntes a debatre i compartim amb vosaltres les nostres primeres reflexions.
Són un punt de partida per poder analitzar la nostra tasca docent i trobar camins de millora. “Iniciem la reflexió en centre, els equips pedagògics prenen la paraula”

? Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?

Continuem amb el treball per comissions i per nivells. D’aquesta manera tot el professorat té un espai de treball interdisciplinari que decideix accions clau en elements com les competències transversals, els projectes entre departaments i la promoció d’enfocaments globalitzats en les activitats d’aprenentatge.

Les diferents comissions i coordinacions prenen decisions i dissenyen estratègies per dur-les a terme. Així el lideratge pedagògic al centre queda distribuït entre tot el capital humà.

? Com col·laborem i aprenem junts en una nova cultura docent?

Generem espais de reflexió entre el professorat i també entre professorat i alumnat.

Promovem una cultura de l’observació entre professorat i de compartir bones pràctiques.

L’objectiu és posar l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge i per aconseguir-ho cal potenciar aquestes sinergies.

? Com fem de l’escola una organització que aprèn i una unitat de recerca?

El nostre institut té diferents projectes que vinculen el centre amb el seu entorn amb l’objectiu de generar una dinàmica de retroalimentació. L’institut col·labora activament en la millora de l’entorn (estudia i analitza necessitats) i l’entorn dona resposta a les necessitats dels centre.

Volem continuar aprofundir en aquestes relacions que ens enriqueixen.

Les metodologies actives a l’aula, els treballs de síntesi, els projectes de recerca i els treballs de recerca del batxillerat es comprenen com a una oportunitat per treballar l’observació de l’entorn,  el rigor en l’anàlisi i la interpretació de dades.

? Què hem de fer, què no fem i què hem de deixar de fer?

Hem de promoure el lideratge distribuït, el treball per comissions, fomentar la participació del professorat en el projecte de centre, enriquir les pràctiques docents, facilitar la diversificació d’activitats d’aprenentatge, fer de l’avaluació una eina d’aprenentatge i fomentar la col·laboració interdepartamental a través de projectes interdisciplinaris.

No sempre hi ha temps de reflexionar, compartir i analitzar els reptes que diàriament ens trobem en la nostra pràctica docent. Caldria repensar estructures organitzatives del sistema educatiu que acotillen i dificulten les trobada quotidiana del professorat. I també paliar el dèficit d’espais del centre que complica la possibilitat de fer reunions.

Hem de deixar de pensar que l’aprenentatge depèn només de les activitats d’aula i de l’educació formal: qualsevol espai és un espai d’aprenentatge. A més, no només l’alumnat aprèn sinó que tothom -professorat, alumnat i entorn- està immers en aquest procés de coneixement.

Contacta amb el centre

Contacta

No Comments

Post A Comment