Inscripció a proves d’accés a estudis professionals, artístics i esportius

AVÍS: Els terminis queden suspesos i interromputs d’acord amb el Reial Decret 463/2020

Recordatori del calendari de diverses proves d’accés a ensenyaments professionals, artístics i esportius:

Remarquem tots aquests ja que la inscripció és del 16 al 26 de març de 2020.

Aquí teniu l’enllaç a tota la informació de les proves i un resum “A cop d’ull=Infografia” 


Presentació de documentació i inscripcions a les proves d’accés i d’obtenció de títol (INFORMACIÓ DEL Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)- 13/3/2020)

Informació en relació amb les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2
1. Proves d’accés als cicles de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius
Es mantenen les dates d’inscripció (que és telemàtica, del 16 al 26 de març) i, en cas s’hagi de presentar documentació en els centres, s’estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).
2. Proves d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior per als aspirants sense requisit acadèmic
Es mantenen les dates d’inscripció (que és telemàtica, del 23 al 27 de març) i, en cas que s’hagi de presentar documentació al centre, s’estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).
3. Prova ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes
Avui, 13 de març, s’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos que poden consultar-se per mitjans electrònics.
En cas que s’hagi de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions, la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada).
No Comments

Post A Comment