Erasmus+

Ja estem al segon trimestre i  ens posem a treballar de nou en el nostre projecte Erasmus + : “Barcelona i Berlin: Viure en dues metròpolis europees”: Una aproximació als desafiaments que planteja la vida en aquestes dues metròpolis europees. Estudi dels reptes i propostes de solució. 

Aquest projecte el fem amb col·laboració amb el amb el Friedrich-Ebert- Gymnasium de Berlin i participen els alumnes que cursen llengua alemanya a primer de  batxillerat. 

Aquest curs continuem treballant adaptant els objectius del projecte a la pandèmia i amb l’objectiu final de poder viatjar a Berlin per poder conèixer en persona als nostres col·laboradors. 

Treballarem els següents els següents temes que presentarem per videoconferència als estudiants alemanys: 

  • Fase inicial: 
  • Intercanvi a la plataforma E-Twinnnig. S’assigna a cada un dels nostres alumnes una parella de l’institut Friedrich- Ebert- Gymnasium, en primer lloc escriuran un text sobre ells mateixos per fer la coneixença. 

  • Tematització sobre la gentrificació (lectura de textos, visionat de vídeos, treball de vocabulari) per poder expressar en alemany que és la gentrificació i quins problemes suposa de forma general a les ciutats. Al final de la fase inicial es farà una videoconferència amb els estudiants alemanys per presentar les nostres reflexions i produccions. 

  • Fase de desenvolupament: identificar problemes que suposa la gentrificació a Barcelona mitjançant la lectura de textos produïts pels alumnes que van participar el curs passat en el projecte Erasmus i reflexionar sobre l’impacte de la pandemia en la vida de la ciutat i el turisme, mitjançant el visionat de reportatges  de la televisió alemanya. Els alumnes faran una sortida del centre per tal de fer un reportatge: gravaran la ciutat,  faran entrevistes (que hauran de subtitular), redactaran un diari del procés de treball, de les impressions de les entrevistes. Totes aquestes produccions es publicaran en un blog. 

A la segona planta de l’institut podeu veure una mostra del treball realitzat el curs passat: No Comments

Post A Comment