Eleccions al Consell Escolar: Animeu-vos a Participar!

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari del procés electoral:

  • Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021
  • Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021

Contacta amb el centre

Contacta

No Comments

Post A Comment