Concurs logotip de l’Institut Jaume Balmes


No més incerta de tan vehement
la sorpresa amb què aculls la llum que esclata
rera el mirall opac i els cortinatges
angoixants i feixucs d’aquest llarg temps de prova.
És així com la vida expressa el seu
misteri i en referma la bellesa.
L’entreteixit del temps no mostra cap
fissura, flueix sempre, ineluctable.
Tot és perfecte i just dins el seu àmbit.

Miquel Martí i Pol


L’Institut Jaume Balmes convoca concurs públic per la renovació del seu logotipPARTICIPANTS
Podrà participar-hi qualsevol persona física o jurídica.
La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.
Cap membre del Jurat podrà participar al concurs ni colaborar en la realització de cap proposta.

REQUISITS / ASPECTES VALORABLES
Que aparegui «Institut Jaume Balmes» i «Barcelona». Tècnicament, el que es demana és un isologo o imagotip.
En cas d’empat, es valorarà positivament que el participant hagi tingut o tingui algun tipus de vinculació directa amb l’Institut.
(alumne, professor, pas)

PROPOSTA
Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat presentats en cap altra
convocatòria. L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de l’incompliment d’alguna d’aquestes normes.
La tècnica serà lliure i cal tenir en compte que el logotip haurà de ser reproduït
posteriorment en diversos suports i materials.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El disseny del logotip ha de ser aplicable tant en formats web, com en reproduccions impreses o tèxtils i se n’ha de preveure la convivència
amb el logotip del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i/o Consorci d’Educació de Barcelona.
Cada versió s’ha de presentar en dues proporcions (quadrat 1×1 i rectangle 16×9) y en dos tamanys (base 240px, base 640px). És a dir 4 versions:
240×135 px, 240×240 px, 640×360 px, 640×640 px.
A més, cada versió s’ha de presentar en color i en blanc i negre, donant com a resultat un mínim de 8 variacions. Qui concursi, si
ho considera, pot presentar més variacions en altres proporcions o resolucions.
La proposta ha de constar com a mínim de:
· Format png: 4 fitxers en color i 4 en blanc i negre
· Format vectorial obert .svg: el Jurat farà servir el programari lliure Inkscape. En aquest format, només és necesari presentar 4 variacions del logotip, només les diferents
en proporció, color i blanc i negre. En aquest format no tenen sentit les variacions per tamany. Poden estar totes en el mateix fitxer o en diferents.
· Format pdf DIN-A4: Els logotips petits amb una alçada de 15mm i els grans amb una alçada 60 mm. Si és possible, que en un full estiguin les 8 variacions bàsiques
que es demanen del logotip. Qui concursi, si vol, pot presentar més variacions.
El lliurament s’ha de fer al correu electrònic:
concurslogo@jaumebalmes.net
indicant a l’assumpte la frase PROPOSTA LOGOTIP. Es recolliran tots els correus a la vegada, en el moment del termini de presentació.
Tots els treballs es presentaran sota pseudònim o nom real. Aquesta adreça de correu electrònic servirà per fer les comunicacions
posteriors.
El cos del missatge de correu electrònic, pot contenir una explicació de la interpretació del logotip proposat (però no és
obligatori). Aquesta explicació també pot estar dintre del fitxer pdf, deprés de la presentació de les variacions del logotip.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la presentació pública de la present convocatòria i podran ser lliurats fins al dia 30 d’abril
de 2016 a les 23:59. A partir d’aquesta data, el tribunal descarregarà les propostes i es confimarà individualment cada recepció abans del dia 7 de maig de 2016.

JURAT
El jurat estarà format pels membres següents, (si algú volgués participar en el concurs es presentaria un substitut) :
– Directora
– Cap d’estudis
– Coordinador pedagògic
– Un professor/a de dibuix
– Un/a professor/a d’història
– La coordinadora d’FP
– El professor/a amb més antiguitat al centre
– El professor/a més jove
– Un/a estudiant d’FP
– Un/a estudiant d’ESO
– Un/a estudiant de Batxillerat
– Antic director/a
– Un/a membre actual del CEB
– Un/a antic membre del CEB
– Un/a representant de l’AMPA
– Un/a representant del PAS (segons antiguitat o proposta)
Si hi ha molta participació, una comissió formada com a mínim pel 60% dels membres del Jurat, farà una selecció de 10 propostes.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi.

PREMI
S’estableix un premi únic de 80 euros i el reconeixement.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS
Es farà la comunicació pública de la proposta guanyadora el dia 12 de maig de 2016 a través de la pàgina web oficial de l’Institut
(https://www.jaumebalmes.net//).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’acceptació d’aquest premi per part del guanyador/a del concurs porta implícita la cessió dels drets d’explotació,
reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de la propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor de l’Institut Jaume Balmes.

GENERAL
Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat de la forma que estimi més oportuna i es publicaria a la web www.jaumebalmes.net.
Aclarariments a secretaria@jaumebalmes.net

[Data inicial de la notícia:18/3/16]

Tags:
No Comments

Post A Comment