PROVES D'ACCÉS GRAU SUPERIOR 2015Consulta de qualificacions definitivesEls certificats de superació total de la prova es poden recollir al centre a partir de les 12h.Recordeu que els certificats de superació parcial de la prova es podran recollir a partir del dia 2 de juliol de...