Recordeu que el termini de Preinscripció per fer la doble titulació batxiller i baccalauréat (BatxiBac) el proper curs 2015-2016 és dels dies 20, 21 i 22 d'abril.Més informació:BatxiBac: http://www.jaumebalmes.net/p/batxibac.htmlPreinscripció : http://www.jaumebalmes.net/p/batxillerat.html  ...

Xerrada "Cicles formatius, sortides professional i itineraris" per alumnat de Batxillerat10 de març a les 13,30h. Xerrada: Cicles formatius de grau superior, sortides professionals i itineraris" per alumnat de BTX2. Maria José Domínguez tècnica en orientació del Pla Jove del Consorci d'Educació de Barcelona....