17N. Dia mundial de la Filosofia

El Dia Mundial de la Filosofia celebra la importància de la reflexió filosòfica i anima a les persones de tot el món a compartir la seva herència filosòfica entre si. Per a l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), la filosofia proporciona les bases conceptuals dels principis i valors dels quals depèn la pau mundial: la democràcia, els drets humans, la justícia i la igualtat. El dia mundial de la filosofia es celebra el penúltim dijous de novembre. El Dia Mundial de la Filosofia va ser introduït en 2002 per la UNESCO amb els següents objectius: 

Renovar el compromís nacional, subregional, regional i internacional amb la filosofia; Fomentar l’anàlisi, la investigació i els estudis filosòfics sobre els principals problemes contemporanis, per respondre amb major eficàcia als desafiaments que enfronta la humanitat en l’actualitat; sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància de la filosofia i el seu ús crític en les opcions que, en moltes societats, sorgeixen dels efectes de la globalització o de l’entrada en la modernitat; avaluar l’estat de l’ensenyament de la filosofia en el món, amb especial èmfasi en l’accés desigual; subratllar la importància de la universalització de l’ensenyament de la filosofia per a les generacions futures. 

La filosofia és l’estudi de la naturalesa de la realitat i l’existència, del que és possible conèixer i del comportament correcte i incorrecte. Prové de la paraula grega Philosophia, que significa ‘l’amor a la saviesa’. És un dels camps més importants del pensament humà, ja que aspira a arribar al sentit de la mateixa existència. 

En la matèria de filosofia, que tot l’alumnat de totes les modalitats de batxillerat del centre cursa, hem decidit fer la nostra aportació a la celebració del dia mundial de la filosofia fent una exposició de mems vinculats a qüestions i continguts de l’àrea de la filosofia, fent compliment de l’objectiu de la UNESCO de subratllar la importància de la universalització de l’ensenyament de la filosofia per a les generacions futures. 

Mem, és un concepte encunyat pel etòleg Richard Dawkins en el seu llibre. El gen egoista (1976) com un concepte per debatre amb els principis de l’evolució, que serviria per explicar la difusió de les idees i altres fenòmens culturals. 

La recerca, la creació i exposició de mems vinculats amb la filosofia suposa treballar la competència, crítica, dialògica i argumentativa, que juntament amb el distanciament irònic que suposa aquest tipus de mems, l’alumnat contextualitza plantejaments i aportacions importants del pensament filosòfic des del seu origen, identificant els principals problemes plantejats així com solucions aportades al llarg de la història del pensament. 

Aquesta activitat ha estat adreçada a l’alumnat de Batxillerat de totes les modalitats que el centre ofereix.

Esperem que us agradin!

Seminari de Filosofia de l’Institut Jaume Balmes, 17 de novembre de 2022

Contacta amb el centre

Contacta

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.