Ja tenim les notes de les PAU del nostre alumnat.  100% d'aprovats de diürn. 79 alumnes presentats a la fase General + 11  alumnes que van aprovar el BatxbiBac (doble titulació batxillerat - baccalauréat)  que només van fer la fase Específica. 67,67% d'aprovats de nocturn. Dels 12 alumnes presentats han suspès 4 persones (només...