Calendari

FP Proves d’accés Grau Superior

Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Inscripció: del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022

Pagament de la taxa: fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 d’abril de 2022. Consulta la llista

Presentació de la documentació al centre: del 21 d’abril al 4 de maig de 2022 (en horari de 9 a 13h)

NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 21 al 4 de maig, per correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

Aspirants exclosos a la llista provisional

  • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
Del 21 d’abril al 4 de maig, al centre triat per fer la prova (en horari de 9 a 13h), cal presentar:

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2022

 

Prova

Part comuna: 10 de maig de 2022

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18 h Descans
18.30 Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 12 de maig de 2022

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Matèries específiques triades

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

 

Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2022. Consulta les qualificacions

Termini per presentar reclamacions al centre: del 25 al 27 de maig de 2022

– dimecres 25 de maig de 11:30h a 13:30h
– dijous 26 de maig de 16:00h a 18:00h
– divendres 27 de maig de 10:00h a 12:00h

Qualificacions definitives: 1 de juny de 2022

Emissió de certificats: a partir del 2 de juny de 2022

Els certificats de superació d’una part de la prova d’accés a les persones declarades no aptes es lliuren a les persones interessades a partir del 2 de juliol de 2022.