FP Proves d’accés Grau Superior

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024.  Més informació

Pagament de la taxa: fins al 19 de març de 2024 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 4 d’abril de 2024. Consulta la llista

Presentació de la documentació al centre: del 5 al 18 d’abril de 2024.

NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 5 al 18 d’abril, per correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

Aspirants exclosos a la llista provisional

  • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
Del 5 al 18 d’abril, al centre triat per fer la prova (en horari de 9 a 13h), cal presentar:

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 25 d’abril de 2024     Consulta els resultats

 

Prova

Part comuna: 14 de maig de 2024

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Estrangera (anglès, francès o alemany)  i llengua castellana
18 h Descans
18.30 Segon bloc: Llengua catalana i matemàtiques

Part específica: 15 de maig de 2024

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Matèries específiques triades

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

 

Qualificacions provisionals: a partir del 3 de juny de 2024. Consulta les qualificacions

Termini per presentar reclamacions al centre: del 4 al 6 de juny de 2024. Horari reclamacions :  Pendent de confirmar

Qualificacions definitives:  A partir del 10 de juny de 2024. Consulta les qualificacions

Emissió de certificats: a partir de l’11 de juny de 2024

 

Convocatòria d’incidències