FP Proves d’accés Grau Superior

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023.  Més informació

Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 11 d’abril de 2023. Consulta la llista

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 25 d’abril de 2023

NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 12 al 25 d’abril, per correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

Aspirants exclosos a la llista provisional

  • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
Del 12 al 25 d’abril, al centre triat per fer la prova (en horari de 9 a 13h), cal presentar:

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2023     Consulta els resultats

 

Prova

Part comuna: 23 de maig de 2023

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18 h Descans
18.30 Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 24 de maig de 2023

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Matèries específiques triades

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

 

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023. Consulta les qualificacions

Termini per presentar reclamacions al centre: del 8 al 12 de juny de 2023. Horari reclamacions :  9 de juny de 10:30 a 12:30 (matí)  i  12 de juny de 14:30 a 16:30h (tarda)

Qualificacions definitives: 15 de juny de 2023. Consulta les qualificacions

Emissió de certificats: a partir del 19 de juny de 2023

 

Convocatòria d’incidències