ESO – Preinscripció Curs 2024-2025

ESO
Preinscripció Curs 2024-2025

 • Oferta inicial de places escolars: 5 de març 2024 [OFERTA][MAPA ESCOLAR]
 • Criteri de simultaneïtat, aquest centre adapta els horaris i assignatures per poder seguir simultàniament l’ensenyament professional de música i dansa. Els alumnes en aquesta situació tenen prioritat en la preinscripció.

Les famílies que tenen pensat fer estudis simultanis de música o dansa amb l’ESO, han d’al·legar-ho a la casella habilitada a tal efecte en la seva sol·licitud, concretament en l’apartat relacionat amb els criteris de Barem, on apareixerà la possibilitat de fer l’al·legació si s’ha seleccionat en primera opció un dels tres centres amb aquesta condició.  Atès el fet que en moltes ocasions les famílies no poden acreditar l’accés a aquests estudis en el moment de la preinscripció perquè encara no saben si han estat admesos o no, caldrà que junt amb la seva sol·licitud de preinscripció, presentin una declaració conforme s’han presentat a les proves d’accés d’algun centre d’aquest tipus i adjuntar el document de resguard d’inscripció prova del Conservatori.

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic: Oficines de suport presencial a la preinscripció 

 • Presentació de documentació addicional: Fins al 22 de març de 2024. Pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds. Durant aquest període també es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licituds) per canviar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, obtens un nou resguard. En aquest cas les dades que es validen són les de la darrera modificació.
 • Llistat de sol·licituds amb la puntuació de barem provisional: 17 d’abril de 2024. [Consulta individual]   [Consulta el llistat]
 • Presentació de reclamacions: del 17 al 22 d’abril de 2024. [Com presentar una reclamació]
 • Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril de 2024. [Consulta el llistat] [Consulta individual]
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 30 d’abril de 2024 a les 11h. Per desempatar s’aplica un número que s’obté per sorteig, a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.  Número de desempat: 81801 
 • Llista ordenada definitiva: 2 de maig de 2024. [Consulta el llistat]
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d’ofici): 14 i 15 de maig de 2024, ambdós inclosos
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació.Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.
 • Oferta final de places escolars: 7 de juny de 2024. [oferta]
 • Llistat d’alumnes admesos i llista d’espera: 10 de juny de 2024

[Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició]

[Alumnat preinscrit al centre]

[Sol·licituds en llista d’espera]

 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.
 • Llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2024. [ Alumnat matriculat ]