Calendari

===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===


 • Publicació assignació al centre [llista]
 • Publicació llista espera al centre [llista]
 • Publicació preinscrits al centre [llista]
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2021 [oferta]
 • Publicació llistes ordenades  [llista]
 • Número per determinar l’ordre en cas d’empat: 4.590
 • Publicació llistes un cop resoltes reclamacions [llista]
 • Publicació llistes amb el barem provisional [llista]
 • Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig de 2021 [oferta]

 • Període de presentació de sol·licituds en suport informàtic i electrònic: de l’11 al 17 de maig de 2021.
  • Per a Batxillerat Diürn seguiu les instruccions següents:
 • Centres adscrits pel Batxillerat:
              08059342 IESA Institut del Teatre
              08053571 Institut Escola Art Oriol Martorell

  – Simultaneïtat d’ensenyaments professionals de música i dansa: En el Batxillerat, les persones que cursin simultàniament aquest ensenyament i els professionals de música o dansa tindran prioritat en l’admissió a l’Institut Jaume Balmes.
  En el Batxillerat només l’alumnat que demani anar a un centre d’ensenyaments integrats poden presentar dues preinscripcions i no es considerarà duplicitat de sol·licitud.
  Documentació a presentar: Declaració quan es fa la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s’està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

  – Àrea d’influència: tot el districte de l’Eixample.

===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l’Eixample és l’Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l’Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===INFORMACIÓ COMPLETA===