Batxillerat – Preinscripció Curs 2024-2025

Batxillerat
Preinscripció Curs 2024-2025

  • Publicació de l’oferta inicial:: 16 d’abril de 2024. [OFERTA]
  • Alumnat amb prioritat d’admissió:

– Alumnes que cursen ensenyaments professionals de música o dansa: aquest centre adapta els horaris i assignatures per poder seguir simultàniament l’ensenyament professional de música i dansa. Els alumnes en aquesta situació tenen prioritat en la preinscripció.

Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments de batxillerat diferents dels centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considerarà que hi hagi una duplicitat de sol·licituds.

– Centres adscrits:

· 08053571 Institut Escola Artístic Oriol Martorell

· 08059342 IESA Institut del Teatre

· 08009156 Sagrado Corazón

           . 08004171 Santa Anna-Eixample

           . 08077496 Institut Escola Sicília

  • Criteris d’admissió d’alumnat
  • Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d’abril de 2024, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 26 d’abril de 2024. S’ha d’adjuntar-hi la documentació d’identificació i/o de criteris que correspongui. És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016.

El nombre de places de cada centre és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

El número de desempat és:

Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera i tots els preinscrits al centre amb la seva assignació: 20 de juny de 2024.

                Alumnes assignats al centre [ LLista]

               Alumnat preinscrit al centre [Llista]

               Sol·licituds en llista d’espera  [Llista]