Batxibac – Preinscripció Curs 2024-2025

Batxibac
Preinscripció Curs 2024-2025

    • Oferta de places de batxibac: 21 de març de 2024.
  •                    12 places per 1r
  •                     2 places per 2n 

 

    • Prova de nivell de francès:  20 de març de 2024 a les 16 hores
    • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 8  d’abril de 2024.

Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
L’alumnat menor d’edat també han de presentar original i fotocòpia:

-El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Nivell B1 de francès / Prova de nivell aprovada.
-Per 1r de batxibac: Certificat de la qualificació mitjana de 1r a 3r d’ESO (QPRE) expedit pel centre de procedència. Si l’alumne cursa l’equivalent a 4t d’ESO en un sistema educatiu estranger i ha cursat algun o tots els cursos de 1r a 3r d’ESO en el sistema educatiu francès, pot demanar al Departament d’Educació el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l’ESO

-Per 2n de batxibac: Certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa

-Sol·licitud de preinscripció a la doble titulació de Batxillerat i baccaularéat. Cal descarregar l’arxiu, omplir la sol·licitud, imprimir i, finalment, signar. [SOL·LICITUD BATXIBAC]

-Omplir la [Declaració complementària centres]

-(Caldrà omplir un formulari amb l’elecció de matèries – Formulari

  • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos:  15 d’abril de 2024.  [Llista admesos]