L’horari marc per a l’alumnat de Batxillerat és de 8h a 14.30h amb un 
 esbarjo d’11h a 11.30h.

L’horari individual de cada alumne/a està disponible al web:
http://ies-jaumebalmes.xtec.cat/families 

entrant amb el codi i contrasenya donat a l’alumnat i a les famílies per a l’ús dels serveis web del centre.