Calendari

L’Equip directiu està format per

Directora Gemma Belluda
Cap d’estudis de diürn Antoni Garrido
Coordinador pedagògic Albert Daví
Secretària Mònica Martín
Cap d’estudis d’FP Juan Carlos Faro
Cap d’estudis de nocturn Xavier de Cabo
Coordinador d’FP Joan Quintana
Coordinador d’activitats Eulàlia Vidal
Coordinadora 1r i 2n d’ESO Mireia Roig
Coordinadora 3r i 4t d’ESO Cristina Zamora
Coordinadora de Batxillerat Laura Mateu

Caps de departaments i seminaris (2020-2021)

Biologia i Geologia Maria Casadevall
Educació Visual i Plàstica Sonia Aguilar
Educació Física Clara Grifoll
Física i Química Carme Clavero
Filosofia Pietat Horta
Geografia i Història Jesús Vila
Informàtica (FP) Antonio Limón
Llengua Catalana Mireia Toramilans
Ll. Clàssiques Judit Teixidor
Llengua Castellana Juan Pereira
Llengües Estrangeres
– Anglès Carmela Escribà
– Alemany Cristina Zamora
– Francès Julio Almendáriz
– Italià Sílvia Garriga
Matemàtiques Mercè Serra
Música Sandra Marsol
Tecnologies Joan Antoni Francès