Calendari

L’Institut Jaume Balmes és el primer centre d’ensenyament secundari públic de Barcelona. Va ser creat l’any 1845 i des del 1942, està situat al centre de Barcelona, al costat del Passeig de Gràcia.

El seu miler d’estudiants, segueix algun dels següents estudis:

  • En torn de matí
  • Educació Secundària Obligatòria (alumnes d’entre 12 i 16 anys)
  • Batxillerat  
  • En torn de tarda-nit
  • Batxillerat nocturn
  • Formació Professional d’Informàtica
  • Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes
  • Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web
  • Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


El «Balmes» s’enorgulleix de ser un Institut Públic. Els seus estudiants de diferents nivells socio-econòmics, culturals i procedències, s’integren en un ambient cooperatiu i obert en el marc d’unes normes consensuades que garanteixen el creixement i les llibertats individuals.

L’equip del professorat, gràcies a la seva diversitat, gran experiència, professionalitat i ganes de superació, any rere any, s’esforça en que cada alumne assoleixi les competències per formar part d’un món cada vegada més competitiu, reforçant els valors socials i de respecte al medi ambient.

S’aconsegueix amb un ensenyament presencial, on els docents, dia a dia, a més de ser transmissors de coneixements, segueixen i orienten l’aprenentatge de l’estudiant, fent servir les últimes tecnologies de manera coherent per enriquir la seva formació.

Aquesta manera de ser i fer del «Balmes» li ha donat un prestigi que contínuament és reforçat pels èxits dels seus estudiants en els resultats de les proves externes periòdiques, en concursos nacionals i internacionals, i a les seves posteriors carreres professionals.

Un prestigi, que creix dia a dia amb l’orgull de totes aquelles persones que manifesten «Jo he estat al Balmes»